Kamen Rider Geats -
14/?? Tập 21,465 Q3 2022
Kamen Rider Revice -
45/?? Tập 136,357 Q3 2021
Kishiryu Sentai Ryusoulger - Chiến đội Kị sỹ Khủng long Ryusoulger
48/48 Tập + Movie 254,465 Q1 2019
Kamen Rider Saber - Kamen Rider Saber
47/47 Tập 89,094 Q3 2020
Kikai Sentai Zenkaiger -
20/?? Tập 32,920 Q1 2021
Kamen Rider Build: Be The One - A movie for Kamen Rider Build
66 Phút 3,190 Q3 2018
Zero-One Others: Kamen Rider MetsubouJinrai -
50 Phút 4,846 Q1 2021
Mashin Sentai Kiramager - Mashin Sentai Kiramager the 44th season of Super Sentai
45/45 Tập 108,398 Q1 2020
Kamen Rider Zero-One - Kamen Raidā Zerowan
45/45 Tập 408,368 Q3 2019
Uchu Sentai Kyuranger - Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
48/48 Tập + Movie 242,303 Q1 2017
Kamen Rider Zi-O - Kamen Rider Zi-O
49/49 Tập + 2 Movie 598,350 Q3 2018
Kamen Rider: Reiwa The First Generation - Kamen Rider Reiwa The First Generation
98 Phút 14,558 Q2 2020
Ultraman Taiga - Urutoraman Taiga
02/?? Tập 8,968 Q3 2019
Rider Time: Ryuki - Rider Time Ryuki
03/03 Tập 42,403 Q1 2019
Ultraman (2019) - Siêu nhân điện Quang 2019
13/13 Tập 71,104 Q1 2019
Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z - Xây dựng thế giới mới - Kamen Rider Cross-Z
01/01 Tập 16,837 Q1 2019
Super Sentai Strongest Battle! - 4 Week Continuous Special Super Sentai Strongest Battle!!
01/04 Tập 12,106 Q1 2019
Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger - Gentleman Thief Sentai Lupinranger VS Police Sentai Patranger
51/51 Tập 172,387 Q1 2018
Ultraman Geed - Urutoraman Jīdo
13~19/25 Tập 62,115 Q3 2017
Kamen Rider Build - Kamen Raidā Birudo
49/49 Tập 316,733 Q3 2017
Ultraman Ruebe - Ultraman R/B
04/25 Tập 24,175 Q3 2018
Legend Hero Sangugjeon - Legend Hero Tam Quốc Truyện
36-42/?? Tập 95,238 Q2 2016
Kamen Rider Den-O - Kamen Rider Den-O
40/49 Tập 35,171 Q2 2007
Kamen Rider Ex-Aid - Kamen Rider Ex-Aid
45/45 Tập 288,005 Q4 2016
Madan Senki Ryukendo - Madan Senki Ryukendo
52/52 Tập 152,593 Q1 2006
Kamen Rider Amazon 2 - Kamen Rider Amazon Season 2
13/13 Tập 61,525 Q2 2017
Space Squad: Uchuu Keiji Gavan vs. Tokusou Sentai Dekaranger - Biệt Đội Không Gian: Thanh tra Vũ trụ Gavan VS Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
01/01 Tập 7,084 Q2 2017
Ultraman Gaia - Urutoraman Gaia
17/51 Tập 5,739 Q3 1998
Power Rangers - Năm Anh Em Siêu Nhân
01/01 Tập 18,747 Q1 2017
Ultra Fight Orb - Urutora Faito Ōbu
03/08 Tập 5,509 Q2 2017
Ultraman Zero The Chronicle - Ultraman Zero The Chronicle
04/?? Tập 5,438 Q1 2017
Ultraman Ginga S - ウルトラマンギンガS Urutoraman Ginga Esu
16/16 Tập 41,876 Q3 2014

Lịch sử xem phim

  Xem tất cả

  Bảng xếp hạng

  Bình luận mới

   Quảng cáo

   Nhà cái HB88
   Nhà cái i9bet
   Nhà cái 1xBet
   Nhà cái i9bet